Dobrodošli

Soroptimist International – SI, je združenje, ki povezuje žene različnih poklicev z namenom in nalogo izmenjave poklicnih in življenjskih izkušenj. SI se zavzema za vsestransko uveljavitev žena, razvijanje etičnih standardov, zagotavljanje pravic človeka še posebno žena, prijateljstva, miru in razumevanja med narodi, medsebojne pomoči in pomoči bližnjim ter varovanja okolja in kulturne dediščine.

Soroptimist International je odmevna in dinamična organizacija za poslovne žene in strokovnjakinje z različnih področij, ki so se zavezale, da izkoriščajo svoj posamezni in kolektivni potencial, realizirajo svoje cilje in imajo enakopraven glas v oblikovanju močne in miroljubne družbe v celotnem svetu.

Članice klubov SI lahko postanejo žene vseh poklicev, ki so v njem uspešne in imajo ustrezne etične, osebne in duhovne vrednote. Pri tem naj so kritičnega duha in neodvisnega mišljenja.

Danes Soroptimist International združuje ženske različnih poklicev v 124 državah in več kot 3000 klubih.

V Sloveniji so štirje klubi: SI Klub Ljubljana, SI Klub Maribor, SI Klub Ptuj in SI Klub Celje. Slovenski klubi so združeni v Federacijo SI/E (Evropa skupaj z Afriko in Malo Azijo).

SI klub Ljubljana je ustanovilo leta 1993 23 žena različnih poklicev.

Članice SI/E delujejo usmerjeno na področju ekonomskega in socialnega razvoja, izobraževanja in kulture, okolja, zdravja, človekovih pravic in položaja žensk ter na področju mednarodnega razumevanja. V ta namen izvajajo projekte, oblikujejo akcijske sklade, podeljujejo štipendije, sodelujejo v Združenih narodih in Svetu Evrope ter se povezujejo med seboj. Organizirajo konvencije, kongrese, seminarje in delavnice ter izdajajo publikacije kot je The Link. Za izvajanje projektov prispevajo svoja sredstva, organizirajo dobrodelne koncerte in druge dogodke.

Predsednica SI Kluba Ljubljana

Tekoči projekti

  • Izboljšanje dostopa do čiste vode, čiščenje vode in dostop do kakovostne hrane, vključitev v projekte Federacije SI/E.
  • Stalno organiziranje predavanj za lastno izobraževanje in spoznavanje dela žena v Sloveniji.
  • Podpora šoli Roje in zavodu J. Levec.
  • Pomoč ljudem ob naravnih katastrofah.

Sodelovanje s članicami klubov v Sloveniji in v tujini

Zadnje Objave