Kdo smo

SI klub žena Ljubljana je bil ustanovljen oktobra 1993. Ustanovilo ga je 23 žena različnih poklicev v želji po združevanju in medsebojni pomoči in pomoči drugim, ki so pomoči potrebni. Prva predsednica je bila Nada Gspan Prašelj. Ustanovljen je bil na pobudo SI kluba Dunaj I.

Klub organizira predavanja in spoznavne večere za članice, izvaja projekte, podeljuje štipendije ter se povezuje z drugimi klubi v Sloveniji in svetu pri skupnih projektih in osebnem spoznavanju ob kulturnih ter drugih dogodkih

Klub SI Ljubljana je s klubi Dunaj I, Šmohor, Spodnja Koroška v Avstriji, Bamberg v Nemčiji, Čedad v Italiji in Akureyri na Islandiji povezan v »link«. Tesno pa sodeluje še s klubi Maribor, Ptuj in Zagreb ter sosednjimi klubi iz Italije (Videm, Gorica) in Avstrije (Celovec, Beljak, Spital, Gradec in drugimi).

Svoj sedež ima v Grand Hotelu Union Ljubljana, Miklošičeva 1. Redni sestanki so vsak prvi torek v mesecu ob 18.00.


SOROPTIMIST SYMPHONY

If I can serve another’s need;
If I can be a friend indeed;
If I can lessen someone’s pain,
Always be glad to share my gain;
Then I will know joy’s meaning true;
Found in achieving work to do;
And I will know the reason why
Soroptimist am I

If I can answer freedom’s call,
Striving to be a friend to all;
If I have love for my own land,
Yet to far shores hold out my hand;
Then fellowship I’ll truly share;
When for the whole wide world I care;
And I will know it’s fine and free
Soroptimist to be.

If all the best I will defend;
Yet to the needy courage lend;
If I will bless my home with love,
And grateful be to God above;
Then life’s true meaning I will know;
In understanding I will grow;
And in humility I’ll pray
Soroptimist to stay.

Dorothy Vale Kissinger, 1967