Projekti

Projekti SI kluba Ljubljana

 

Sedanji projekti

  • Izboljšanje dostopa do čiste vode, čiščenje vode in dostop do kakovostne hrane, vključitev v projekte Federacije SI/E.
  • Stalno organiziranje predavanj za lastno izobraževanje in spoznavanje dela žena v Sloveniji.
  • Podpora šoli Roje in zavodu J. Levec.
  • Pomoč ljudem ob naravnih katastrofah.
  • Sodelovanje s članicami klubov v Sloveniji in v tujini
.

Pomembnejši projekti kluba v preteklosti:

Klub je organiziral in koordiniral projekt Pomoč beguncem iz Bosne in njihovim otrokom – nega zob predšolskih in šolskih otrok 3. do 18. leta starosti. Projekt je financirala federacija SI Evrope in njeni posamezni klubi, med njimi klubi iz Norveške, Danske, Slovenije in Avstrije. V projekt je bilo vključenih več kot 130 otrok. Klub je samostojno obdaril za Novo leto bosanske begunce in obdaril otroke od 5- 10 let starosti, ob vrnitvi domov, s kasetami in knjigami pravljic.


Stanovanjska skupnost v zavodu Janeza Levca – klub je poleg sredstev SI Evrope podaril tudi sredstva, pridobljena z dobrodelnimi koncerti.


Likovni natečaj »nasilje nad otroci«. Projekta SI Evrope so se v organizaciji kluba udeležili otroci iz šol Toneta Tomšiča in Roj ter zavoda J. Levec in si pridobili več priznanj.


Dobrodelni koncerti Tri šole za tri šole. V sodelovanju s prof. Lorenzem je klub organiziral dobrodelna koncerta v Domžalah in Ljubljani. Na njem so nastopali mladi glasbeniki in profesorji, ki se udeležili poletne šole Glasbeni julij na obali ter učenci šol Roje in zavoda J. Levec. Zbrana sredstva smo namenile za štipendije mladim glasbenikom in za projekte v šoli Roje in zavodu J. Levec.


Štipendije – klub je do sedaj podelil čez 15 štipendij. Štipendiral je srednješolca brez staršev, vojno siroto na Hrvaškem, 11 mladih glasbenikov, ki so bili med najboljšimi v poletni šoli in ki so danes uveljavljeni v slovenskem in mednarodnem prostoru.


Pomoč pri elementarnih nesrečah – Pomoč dvema družinama pri potresu v Posočju v denarju in otrokom pri učenju. Pomoč pri poplavah.


Finančna pomoč pri ustanovitvi hospica.


Obiski in obdaritve otrok v šoli Roje in zavodu J. Levec, ostarelih v domovih.


Kultura – Organizacija obiska Mozartin. Že nekaj let povabimo članice sosednjih klubov Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške na koncert in srečanje. Organizirale smo še oglede razstav, posvojitev knjige v NUK ter izlete s kulturnimi programi.


Sodelovanje na srečanjih Alpe Adria. Klubi Avstrije, Italije in Slovenije so organizirali srečanja v obliki konference na teme kot Kulturna dediščina, arhitekturna značilnost Alpe Adria, Voda, Glasba v tem prostoru, kjer so udeleženke referate predstavile v svojih jezikih.


Obiski mladih. Klub je povabil mlade iz Evrope, da nekaj dni bivajo v Sloveniji in mladi iz Slovenije so se udeležili youth cruises v tujini pri drugih klubih, posredoval je bivanje mladih pri drugih klubih v Evropi.


Posamični obiski in bivanje članic SI/E v Sloveniji – Obiski soroptimistk iz Islandije, Norveške, Avstrije, Italije, Nemčije, Turčije, Finske, Danske in drugod, ki omogočajo povezovanje preko meja Slovenije.


Sodelovanje z SI/E- Organizacija srečanja guvernerk SI Evrope in Afrike leta 2004, udeležba predsednic na srečanjih guvernerk, udeležba članic na obletnicah klubov in na Carterjih. Neuradni obiski klubov in posameznih članic med njimi predsednice SI Norveške, kluba Akureyri in Bamberga, članic iz Danske, Turčije, Madžarske in Švice. Ustanovitev in botrstvo novega kluba v Zagrebu.


Posaditev drevesa v okviru 10 letnice kluba na Bledu